Veiligheid

Minister Van der Laan heeft besloten de bouwregelgeving aan te passen, zodat onderhoud aan gebouwen op een veiligere manier kan worden verricht. De benodigde gebouwvoorzieningen voor veilig onderhoud zullen worden getoetst bij aanvraag bouwvergunning. Als er geen voorzieningen zijn voor veilig onderhoud, zal er geen bouwvergunning meer worden verleend.


Diverse (onderhoud-) werkzaamheden vinden plaats op hoogte aan gebouwen. Jaarlijks gebeuren er vele arbeidsongevallen met soms dodelijke afloop. Door eisen te stellen aan gebouwvoorzieningen wordt het werken op hoogte veiliger. Voor het veilig werken op hoogte is men veelal afhankelijk van de voorzieningen aan, rondom en op het gebouw. Veilig werken op daken is alleen mogelijk als de voorzieningen in orde zijn. Hierdoor worden de benodigde voorzieningen zoals lichtstraten voorzien van doorvalbeveiliging, dakrandbeveiligingen, veilige vaste dakopgang of ladderopstelplaats en indien nodig op basis van een project RI&E permanente aanhaakvoorzieningen verplicht. Door de regelgeving bij de aanvraag bouwvergunning neer te leggen wordt een juridische strijd voorkomen. Als de voorzieningen voor onderhoud niet op orde zijn, moeten gebouwen achteraf aangepast worden. Met hoge bijbehorende kosten. De gebouweigenaar moet dan de juridische strijd aangaan met projectontwikkelaar en bouwonderneming. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze strijd wel gewonnen wordt, maar het vergt veel tijd en kosten.


Voor meer informatie neem contact op d.m.v. het contactformulier of bel: 0316-842114